วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556

เริ่มต้นด้วยประเทศเกาหลี ตอนที่ 2 ธงชาติเกาหลี

ธงชาติเกาหลี
 
ที่มา : http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/social04/06/south%20korea.html

     
ธงชาติสาธารณรัฐเกาหลี หรือ ธงชาติเกาหลีใต้ มีชื่อเรียกเฉพาะว่า แทกึกกี (เกาหลี: 태극기, ฮันจา: 太極旗, MC: Taegeukgi, MR: T'aegŭkki) มีลักษณะเป็นธงพื้นสีขาว กลางธงมีรูปวงกลม "แทกึก" สีแดง-น้ำเงิน ล้อมข้างด้วยขีดสามเส้นรูปต่างๆ ตามคัมภีร์อี้จิงของจีน 4 รูปตามแต่ละมุมของธง ธงนี้ออกแบบโดยปัก ยอง ฮโย (Bak Yeong-hyo) ราชทูตเกาหลีประจำประเทศญี่ปุ่น ซึ่งต้องการให้มีธงเพื่อแสดงความเป็นชาติให้ญี่ปุ่นซึ่งกำลังรุกรานเกาหลีในเวลานั้นได้เห็น พระเจ้าโกจงแห่งราชวงศ์โชซอนได้มีพระบรมราชโองการประกาศใช้เป็นธงชาติเกาหลีเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2426

ความหมาย
รูปวงกลมตรงกลางซึ่งมีชื่อเรียกว่า "แทกึก" นั้น เป็นสัญลักษณ์ของต้นกำเนิดสรรพสิ่งในจักรวาลตามลัทธิเต๋า กล่าวคือ ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีของคู่กันเสมอทั้งด้านลบ (หยิน) และด้านบวก (หยาง) ในวงกลมนี้ หยินแทนด้วยสีน้ำเงิน หยางแทนด้วยสีแดง วงกลมแทกึกนี้ทั้งสองด้านถูกแบ่งอย่างเท่ากัน แสดงถึงความสมดุลและกลมกลืนประสานสอดคล้องอย่างสมบูรณ์ ทั้งแสดงถึงการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุด
รูปขีดสามเส้นในธงมีที่มาจากสัญลักษณ์ 4 ใน 8 อย่างจากคัมภีร์อี้จิงของจีน (ภาษาจีนเรียก ว่า "ข่วย") ซึ่งใช้เป็นสัญลักษณ์แทนปรัชญาของจักรวาล 4 อย่าง คือ ความกลมกลืน ความสมดุล ความสมมาตร และการหมุนเวียน รูปที่ปรากฏในธงมีดังนี้

สัญลักษณ์ ภาษาเกาหลี ธรรมชาติ ฤดู ทิศทั้งสี่
ครอบครัว ธาตุทั้ง4 ความหมาย
Palgwae Geon.svg geon (건 / ) สวรรค์ (천 / ) ฤดูใบไม้ผลิ (춘 / ) ทิศตะวันออก (동 / ) มนุษยชาติ (인 / ) บิดา (부 / ) โลหะ (금 / ) ความยุติธรรม (정의 / 正義)
Palgwae Ri.svg ri (리 / ) ดวงอาทิตย์ (일 / ) ฤดูใบไม้ร่วง (추 / ) ทิศใต้ (남 / ) ความเอื้อเฟื้อ (예 / ) ลูกชาย (중남 / ) ไฟ (화 / ) ปัญญา (지혜 / 智慧)
Palgwae Gam.svg gam (감 / ) ดวงจันทร์ (월 / ) ฤดูหนาว (동 / ) ทิศเหนือ(북 / ) ความรอบรู้ (지 / ) ลูกสาว (중녀 / ) น้ำ (수 / ) ความสามัคคี (생명력 / 生命力)
Palgwae Gon.svg gon (곤 / ) โลก (지 / ) ฤดูร้อน (하 / ) ทิศตะวันตก (서 / 西) ความถูกต้อง (의 / ) มารดา(모 / ) แผ่นดิน (토 / ) ความเจริญ (풍요 / 豊饒)
ตามความเชื่อโบราณแล้ว รูปขีดสามเส้นเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับธาตุทั้งห้าของจีน ซึ่งได้แก่ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ ธาตุน้ำ และธาตุทอง โดยใช้เป็นเครื่องหมายแสดงความแตกต่างของภาวะตรงข้ามกับความสมดุลของธาตุแต่ ละธาตุ
พื้นสีขาวหมายถึงความสะอาดบริสุทธิ์ของประชาชน และน้ำใจที่รักสงบ
โดยรวมแล้ว ธงชาติเกาหลีจึงเป็นสัญลักษณ์แสดงอุดมคติของประชาชนเกาหลี ในการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งอย่างประสานกลมกลืนกับจักรวาล

แบบธง
 
 

ที่มาของข้อมูล: http://th.wikipedia.org/wiki/ธงชาติเกาหลีใต้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น